Μέσα στο 2019 οι νέες αστυνομικές ταυτότητες

6/1/2019 09:54    Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνουν
Η διαδικασία για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων ολοκληρώνεται, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία.

Οι νέες ταυτότητες θα έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Ο διαγωνισμός για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων αναμένεται να γίνει μέσα στο 2019, ενώ έχει ήδη δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας θα είναι τα εξής:

Ζώνη 1

- Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
- Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)
- Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)
- To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip
- Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)

Ζώνη 2

- Επώνυμο / Surname
- Όνομα / Name
- Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ - Male / Female)
- Ημερομηνία γέννησης / Date of birth
- Ιθαγένεια / Nationality

Ζώνη 3

- Ημερομηνία λήξης / Date of expiry
- Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN - Card Access Number)
- Αρχή έκδοσης

Ζώνη 4

- Υπογραφή κατόχου / Signature of bearerΖώνη 5
- Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm

Ζώνη 6

- Όνομα πατέρα / Father's name
- Όνομα μητέρας / Mother's name
- Τόπος γέννησης / Place of birth
- Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue
- Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)
- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Ζώνη 7

Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.Επόμενο Προηγούμενο