Καλαμαριά: Οι γεννημένοι το 2003 καλούνται στο δημαρχείο

9/1/2019 11:16    ανακοίνωση του δήμου
Καλούνται οι έφηβοι που είναι γεννημένοι το 2003 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλαμαριάς, να προσέλθουν με την ταυτότητά τους στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, για να απογραφούν.

Ανακοίνωση του δήμου

Κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα των Αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2003

Σύμφωνα με το άρθρο16 του Ν.Δ. 2119/1993 «περί Μητρώων Αρρένων», η υπηρεσία μας πρόκειται να καταρτίσει τον Στρατολογικό πίνακα των γεννηθέντων Αρρένων του έτους 2003, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα  Αρρένων του Δήμου Καλαμαριάς.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους μαθητές των σχολικών σας μονάδων που γεννήθηκαν κατά το έτος 2003, να προσέλθουν είτε οι ίδιοι με τις ταυτότητες τους, είτε οι γονείς τους με τις ατομικές τους ταυτότητες καθώς και των παιδιών τους, από 10.01.2019 μέχρι 22.02.2019, στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Μεταμορφώσεως 7 (ισόγειο), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00π.μ. – 14.30μ.μ. για τη συμπλήρωση σχετικής δήλωσης προκειμένου να απογραφούν.

Τονίζουμε ότι στην υπηρεσία μας θα έρχονται οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλαμαριάς.



Επόμενο Προηγούμενο