Αστυνομία: 60 θέσεις εργασίας σε όλη τη Θεσσαλονίκη - Μία στην Καλαμαριά

5/2/2019 17:05    προκήρυξη

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ύστερα από την υπ΄ αριθ. 6481/6/745-θ από 8.6.2018 (ΦΕΚ 2211 τ. Β/13.6.2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την υπ΄ αριθ. 30959/2018/1/2019 από 30.01.2019 Έγκριση Ανακοίνωσης του Α.Σ.Ε.Π. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που εδρεύει στον Δήμο Εύοσμου του Νομού Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2. Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στον τομέα καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Β΄ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ΄ αριθ. 6481/6/745-θ (ΦΕΚ 2211/τ. Β/13.6.2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Γ΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν την αίτηση μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Μοναστηρίου 326 Τ.Κ. 54121 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, απευθύνοντάς την στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού , υπ΄ όψιν κ. Ελένης ΜΩΡΑΪΤΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2310388219) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας  στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


η προκήρυξηΕπόμενο Προηγούμενο
 
Social Media - Thessaloniki
Ψάρεψαν 4,5 τόνους σκουπίδια σε Θερμαϊκό, Θρακικό και Τορωναίο!

Ψάρεψαν 4,5 τόνους σκουπίδια σε Θερμαϊκό, Θρακικό και Τορωναίο!

21:29 2/1/2020

#Fishing_For_Litter

Θεσσαλονίκη: ''Λαβράκια'' έβγαλε στις γιορτές η οικονομική αστυνομία

Θεσσαλονίκη: ''Λαβράκια'' έβγαλε στις γιορτές η οικονομική αστυνομία

20:27 2/1/2020

αναλυτικά

Καλαμαριά: Το ''Ομμάτια δακρωμένα'' έρχεται για λίγες παραστάσεις

Καλαμαριά: Το ''Ομμάτια δακρωμένα'' έρχεται για λίγες παραστάσεις

13:52 2/1/2020

Μελίνα Μερκούρη

8000 υπογραφές για να αλλάξει κάτι στον ΟΑΣΘ

8000 υπογραφές για να αλλάξει κάτι στον ΟΑΣΘ

13:24 2/1/2020

Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών

Καλαμαριά: Ποια φαρμακεία εφημερεύουν σήμερα Πέμπτη

Καλαμαριά: Ποια φαρμακεία εφημερεύουν σήμερα Πέμπτη

13:09 2/1/2020

2 Ιανουαρίου

Θεσσαλονίκη: Με πυροτεχνήματα και Φουρέιρα υποδεχόμαστε το 2020!

Θεσσαλονίκη: Με πυροτεχνήματα και Φουρέιρα υποδεχόμαστε το 2020!

16:52 31/12/2019

Το πρόγραμμα

Παράταση έως 15 Ιανουαρίου για τέλη κυκλοφορίας

Παράταση έως 15 Ιανουαρίου για τέλη κυκλοφορίας

16:46 31/12/2019

και κατάθεση πινακίδων

ΟΑΣΘ: Τι ώρα σταματούν τα δρομολόγια σήμερα παραμονή πρωτοχρονιάς

ΟΑΣΘ: Τι ώρα σταματούν τα δρομολόγια σήμερα παραμονή πρωτοχρονιάς

16:40 31/12/2019

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου

Καλαμαριά: Ανακοίνωση για το κοινωνικό παντοπωλείο

Καλαμαριά: Ανακοίνωση για το κοινωνικό παντοπωλείο

16:34 31/12/2019

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής

Καλαμαριά: Τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς άκουσε ο Δήμαρχος (φωτο - βιντεο)

Καλαμαριά: Τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς άκουσε ο Δήμαρχος (φωτο - βιντεο)

16:29 31/12/2019

στο γραφείο του

Κλασικά Έπιπλα