Καλαμαριά: Αυτά είναι τα δημοτικά τέλη μετά τη μείωση (πίνακας)

21/11/2019 16:16    μετά τη μείωση 10%
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς, στο θέμα των δημοτικών τελών, αρχικά η διοίκηση του δήμου, μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να παραμείνουν ίδια τα δημοτικά τέλη και να μη μειωθούν, σκοπεύοντας να γίνει γενναία μείωση από την επόμενη χρονιά.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στην διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, με τους επικεφαλής των παρατάξεων να προτείνουν:

Ο κ. Θ. Μπακογλίδης από το συνδυασμό «Συνεργασία για την Καλαμαριά» πρότεινε μια μείωση της τάξης του: α) 10% σε όλες τις επιχειρήσεις (καταστήματα εμπορικά, υγειονομικού ενδιαφέροντος), β) 50% σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι γύρω από τους σταθμούς του μετρό και γ) 10% στα άτομα που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο. Το 2021 να μειώσουμε 15% τα δημοτικά τέλη και στις κατοικίες.

Ο κ. Α. Τεμεκενίδης από το συνδυασμό «Καλαμαριά Πρώτη Ξανά» πρότεινε μια μείωση της τάξης του 15%.

Ο κ. Α. Περσίδης από το συνδυασμό «Η Καλαμαριά Που Μας Αξίζει» πρότεινε μια μείωση της τάξης του 20%.

Ο κ. Δ. Αρκούδης από το συνδυασμό «Δημιουργούμε το Μέλλον Καλαμαριά Αλλιώς» πρότεινε να μειωθούν τα δημοτικά τέλη γιατί είναι τα πιο υψηλά σε σχέση με τους όμορους Δήμους. Θα πρέπει να ψηφιστούν εναλλακτικές προτάσεις γιατί αλλιώς κινδυνεύει να περάσει η πρόταση με τις λιγότερες ψήφους.

Ο κ. Β. Αντωνάκης από το συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς» πρότεινε τη δημιουργία δημοτικών τελών ανά ζώνες, αφού ο νόμος δίνει τη δυνατότητα όπως γίνεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μείωση της τάξης του 40% σε ζώνες όπου το βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλό και στις υπόλοιπες 10%, 15%, 20%. Απαλλαγή για τα μικρά καταστήματα που βρίσκονται σε περιοχές που γίνονται εργασίες κατασκευής σταθμών του μετρό.

Ο κ. Θ. Βολτσίδης από το συνδυασμό «Πατριωτική Δύναμη Καλαμαριάς» πρότεινε να γίνει μείωση με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά από διαβούλευση οι Δ.Σ. και επικεφαλής των ανωτέρω συνδυασμών αντίστοιχα κ.κ. Θ. Μπακογλίδης, Α. Τεμεκενίδης, Α. Περσίδης και Δ. Αρκούδης αποφάσισαν και πρότειναν μείωση τελών κατά 10 % οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης – Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών κ. Ε. Τσακμακίδης, αποδέχθηκε την μείωση τελών κατά 10 % οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες και κατέθεσε σχετικό πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τον οποίο η εν λόγω μείωση των ανταποδοτικών τελών δεν προκαλεί πρόβλημα στην ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα, διότι λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια εσόδων που προκαλεί η μείωση κατά 10% των συντελεστών των δημοτικών τελών, ύψους 700.000,00 ευρώ, γίνονται οι ανάλογες μεταβολές στο σκέλος των εξόδων επιτυγχάνοντας τελικά την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων. 

Επομένως, τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού στον δήμο Καλαμαριάς, για το έτος 2020, καθορίζονται ως εξής:


Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και λοιπών κτιρίων φορολογούνται με το χαμηλό συντελεστή οικιακής χρήσης.

Βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά καταβάλλουν τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το χρόνο που λειτουργούν και πάντως για χρόνο όχι λιγότερο από τρεις μήνες. Για το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή.

Η χρέωση των εργοταξίων θα γίνεται με βάση την καλυπτόμενη επιφάνεια του οικοπέδου με τον συντελεστή της κατηγορίας των ακαλύπτων-μη στεγασμένων χώρων.

Οποιαδήποτε μείωση θα χορηγείται έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά περίπτωση και έλεγχο του ακινήτου.

Για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 398/2014 απόφασης Δ.Σ για μείωση των τελών κατά 50% στα καταστήματα που βρίσκονται σε οδούς όπου γίνονται έργα του ΜΕΤΡΟ θα γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την υφιστάμενη κατάσταση και τα στοιχεία αυτά θα τεκμηριώνουν τόσο την μείωση κατά 50% των τελών για όσους υποβάλουν σχετική αίτηση όσο και την επαναφορά τους στο 100% εφόσον δεν συντρέχει ο λόγος της μείωσης.

Η τροποποίηση του ισχύοντα πίνακα είναι μόνο ως προς τις περιγραφές των κατηγοριών ακινήτων και όχι ως προς τους συντελεστές χρέωσης.

Για το έτος 2020 οι συντελεστές του Δημοτικού Φόρου παραμένουν οι ίδιοι, όπως ορίστηκαν με την 574/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 0,18 €/τμ. γενικά για ηλεκτροδοτούμενους χώρους εκτός από τα υπόγεια κατοικιών, καταστημάτων και πατάρια καταστημάτων που είναι αποθηκευτικοί χώροι και εξυπηρετούν ανάγκες αυτών όπου ο συντελεστής θα είναι μειωμένος κατά 50%, ήτοι 0,09 €/τμ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν.429/76, κατά τις οποίες στη ΔΕΗ (νυν ΔΕΔΔΗΕ) κοινοποιούνται:

• μόνο δύο (2) συντελεστές για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, ένας για τις κατοικίες και ένας για ακίνητα άλλης χρήσης

α) Ο συντελεστής για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικία και τα παρακολουθήματα αυτής (Τιμολόγιο οικιακό) είναι 1,62 €/τμ και

β) Ο συντελεστής για στεγασμένους χώρους (και τα παρακολουθήματα αυτών) και μη στεγασμένους χώρους για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας αυτής (Τιμολόγιο επαγγελματικό) είναι 3,66 €/τμ και

• ένας συντελεστής για το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ο οποίος είναι 0,18 €/τμ

Η ισχύς των συντελεστών θα έχει εφαρμογή από 1/1/2020 και έως την έκδοση νεότερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Επόμενο Προηγούμενο
 
Social Media - Thessaloniki
Κλασικά Έπιπλα